Menu
T +32 (0)56 72 08 46dienst-na-verkoop - 24/24 en 7/7

Warmtekrachtkoppeling | Gasgestookt | Callens & EMK

1 2 3

Joint-venture Callens Vyncke

Met de joint-venture Callens-Vyncke verzorgen we het ontwerp, de installatie en de service van gasgestookte warmtekrachtkoppelingen tussen 0,4 en 15 MWe. Volledig in eigen beheer bieden we als WKK leverancier een installatie met gasturbine, respectievelijke gasmotor, energierecuperatie, leidingen... 

Door het samenbrengen van de kennis op vlak van thermische toepassingen en de specifieke projectervaring van Callens & EMK en Vyncke Energietechniek zorgt Callens Vyncke voor een doorbraak op het vlak van gasgestookte warmtekrachtkoppelingen. 

Meer info op www.callensvyncke.com

Wat is eigenlijk warmtekrachtkoppeling?

Bij warmtekrachtkoppeling - oftewel WKK - worden de warmte en elektriciteit in eenzelfde installatie opgewekt. De warmtekrachtkoppeling is als het ware een motor die wordt aangedreven door bepaalde brandstof, zoals aardgas. Ook is het mogelijk dat palmolie of biogas gebruikt wordt als brandstof. De verbranding in de warmtekrachtkoppelinghiervan zorgt voor een hoogwaardige warmte (1200°C) die wordt gebruikt voor het produceren van mechanische energie. Via een alternator wordt deze energie omgezet in elektriciteit. De warmte die tot slot overblijft (tussen de 100-500°C) wordt gebruikt voor de verwarming van bijvoorbeeld een bedrijf of ziekenhuis. 

Interesse? Neem contact op met de joint-venture Callens-Vyncke

De elektriciteit die wordt geproduceerd met de warmtekrachtkoppeling (WKK) kan benut worden voor eigen gebruik, maar deze kan ook op het elektriciteitsnet worden aangesloten: het gevolg is de productie van groene stroom. Met deze warmte - van alle warmtekrachtkoppelingen in de Vlaamse glastuinbouw - worden 200.000 gezinnen voorzien van groene stroom. 

Exergie en Anergie van de WKK

De twee hoofdingrediënten van de warmtekrachtkoppeling – warmte en elektriciteit – zijn beide vormen van energie. Echter is niet elke energievorm zomaar om te zetten in een andere energievorm. In hoeverre een energiebron omzetbaar is, wordt uitgedrukt in de termen exergie en angerie. 

Exergie is het gedeelte energie dat volledig omzetbaar is in een andere energievorm. Anergie is het gedeelte dat niet (meer) volledig om te zetten is. 

Om dit te betrekken op de warmtekrachtkoppeling: elektriciteit bestaat uit exergie en is dus in zijn geheel om te zetten in bijvoorbeeld mechanische energie, in warmte enz.. Warmte daarentegen is een energievorm met een lagere kwaliteit, wat betekent dat een deel van deze energiebron bestaat uit anergie. De anergie neemt toe wanneer de warmte op lagere temperatuur beschikbaar is. Dit betekent eigenlijk dat er warmte verloren gaat wanneer deze niet op de juiste temperatuur wordt omgezet. 

De elektriciteitsopwekking van de warmtekrachtkoppeling wordt gebruikt om de warmte op de gewenste temperatuur te produceren. Zoals hierboven beschreven, zorgt dit voor minder verlies van exergie en voor een meer rationeel energiegebruik. Aangezien warmte moeilijk te verplaatsen is, bevindt een WKK zich dichtbij de warmteverbruiker.

Voordelen van de WKK 

Het grootste voordeel van een WKK is dat er met minder gebruik van fossiele brandstoffen meer warmte opgewekt kan worden. Bij cogeneratie is minder brandstof nodig dan bij een gescheiden productie van warmte en elektriciteit. In andere woorden: op deze manier wordt er zuiniger omgesprongen met de verbranding van fossiele brandstoffen. Minder brandstofverbruik betekent dat de uitstoot van o.a. C02, roet en NOx gereduceerd wordt. Daarmee draagt de warmtekrachtkoppeling zijn steentje bij aan de problemen van het broeikaseffect en de ozonproblematiek. Een ander voordeel van de WKK is dat de elektriciteitsproductie in België wordt verschoven van een sterk centrale naar een gedecentraliseerde productie. Dat zal leiden tot een reductie van de verliezen in de transport van elektriciteit. 


Contacteer Callens & EMK