Menu
T +32 (0)56 72 08 46dienst-na-verkoop - 24/24 en 7/7

Bekijk onze nieuwsberichten | Callens & EMK

Jobdagen | Callens & EMK

 

Op woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 februari zijn er inspirerende jobdagen bij Callens & EMK.

Is de HAKA een koud kunstje voor jou? Maak ons dan warm voor jouw talenten.

Een verhaal over groei, celebrities, uitdaging, ontwikkeling, een carrière op maat,...

Kortom: een verhaal voor jou.

Klik hier voor alle info.

Gasconversie

De gasconversie van G25 naar G20 start vanaf 2018 en duurt tot 2029. In die periode schakelen de distributienetbeheerders alle particulieren en bedrijven per gemeente over van laagcalorisch aardgas naar hoogcalorisch. Het gaat specifiek over gebruikers in Brussel en een aantal gemeenten in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen.

 

Deze aanpassing heeft de grootste gevolgen voor atmosferische ketels met het type I2E(S) en soms I2E(R).

Elke brander dient na de conversie terug afgeregeld te worden. Het verschil in calorische waarde is echter relatief klein, waardoor voor geblazen branders deze aanpassing weinig invloed zal hebben op de verbranding en de periode tot het volgende jaarlijkse onderhoud overbrugd kan worden zonder tussentijdse interventie.

 

Atmosferische toestellen ouder dan 1978 kunnen in geen geval voldoen aan de norm op G20. Voor andere atmosferische toestellen (gasstralers, warme lucht-blazers, kookfornuizen,…) moet van elk toestel afzonderlijk de compatibiliteit gecontroleerd worden.

 

Voor bijkomende informatie of gerichte vragen staan de bevoegde Callens & EMK-technici graag tot uw dienst.

Industriële piping

De uitspraak "Het is maar een buis" doet de discipline "industriële piping" zwaar oneer aan. "Iedereen kan leidingen leggen" is helaas evenzeer een wijdverspreid misverstand.

Piping, elke buis is uniek

Bij Callens&EMK zijn we ons bewust dat elk stuk geplaatste industriële buisleiding specifieke eisen stelt. Er zijn talloze omstandigheden waar de industriële installateur van piping rekening mee dient te houden:

 • Medium (stoom, thermische olie, condensaat, water, perslucht,...)
 • Omgeving (productie, pijpenbrug, binnen, buiten, technische zolder,...)
 • Bereikbaarheid, invloed van nabijgelegen leidingen of machines
 • Ondersteuningen (vaste punten, glijsteunen,) en overbrenging krachten op structuren of gebouwen
 • Thermische uitzettingen en opvang ervan (compensatoren, flexibels, lieren,...)
 • Thermische energieverliezen, isolatie
 • Materiaal (zwart of gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, kunststof,...)
 • Ontwerpgegevens: druk temperatuur, wanddiktes
 • Keuringen / wetgeving: PED 2014/68/EU, gaswet
 • Drukverliezen
 • Oordeelkundige trajectbepaling
 • ...

Onderwijs en bedrijfsleven in dialoog, wij doen mee!

 

Ons bedrijf neemt deel aan 'Vlajo Ondernemers voor de Klas', het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen, georganiseerd door Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo),  in samenwerking met structurele partners Pulse Foundation, ETION, VKW Limburg en projectpartners BNP Paribas Fortis, essenscia vlaanderen en  JCI Vlaanderen.

Tijdens een interactieve sessie zullen gedelegeerd bestuurder Windy Moerman en HR Manager Tommie Duyvejonck in het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius (Gent), Arteveldehogeschool (Gent), H. Hartcollege (Waregem) en Vives Hogeschool (Kortrijk) vertellen over hun ervaringen als ondernemer alsook de werking in ons bedrijf. Voor ons de ultieme kans om de werknemers van de toekomst beter te leren kennen en jongeren kunnen zich zo een accuraat beeld vormen van wat ondernemen en het bedrijfsleven juist inhoudt. Door onze deelname hopen we ondernemingszin bij jongeren te stimuleren en hen warm te maken om een eigen onderneming op te starten of het bedrijfsleven in te stappen.

Vlajo Ondernemers voor de Klas is een initiatief dat Callens & EMK een warm hart toedraagt.

Wenst u meer informatie over Vlajo Ondernemers voor de Klas, surf naar www.vlajo-ovk.be

Jubilaris Callens & EMK schenkt 20.000 euro aan Kinderkankerfonds 'KOESTER'

 

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Callens & EMK werd op maandag 28 november 2016 het ingezamelde bedrag van maar liefst 20.000 euro overhandigd aan Dr. Yves Benoit, voorzitter van de Raad van Bestuur VZW Kinderkankerfonds en de hr. Kurt Vanryckeghem, burgemeester stad Waregem en tevens bestuurslid Koester, afdeling Waregem.

'KOESTER' (Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie) maakt al meer dan 25 jaar werk van gerichte begeleiding zodat zieke kinderen zo veel mogelijk tijd bij hen thuis kunnen doorbrengen.

De directie van Callens & EMK wenst op deze manier zowel financiële als psychologische steun te bieden aan de getroffen patiënten en gezinnen.  Het project 'Koester' ligt ons dan ook zeer nauw aan het hart.  Met deze gift hopen we de verschillende afdelingen nieuwe mogelijkheden te bieden in hun werking en wetenschappelijk onderzoek.

Industriële verwarming voor uw proces of bedrijfsgebouwen

Industriële verwarming kan op verschillende manieren worden gerealiseerd.

Procesverwarming

Elk proces is uniek en heeft zijn eigen noden naar industriële verwarming toe. Callens&EMK zoekt samen met u naar de beste oplossing en heeft hiervoor een brede waaier aan oplossingen ter beschikking, die steeds door onze eigen werknemers kunnen worden ontworpen, berekend, geïnstalleerd, opgestart en onderhouden:

Karting - Mides 22/09/2015 | Total 24/09/2015

 

"Overwinning Mides Karting Cup"

Met 6 enthousiaste drivers werd op dinsdag 22 september een 2de opéénvolgende overwinning behaald op een kartwedstrijd voor bedrijven, georganiseerd door Mides/Gevacon. 134 andere deelnemers werden vlotjes verwezen naar de 2de plaats en verder. Op naar volgend jaar voor een 3 op 3!

Drivers: Ruben, Pieter, David, Dieter, Levi en Pieter

Op de Total-wedstrijd werd 2 dagen later door Pieter, Levi en Dieter een tweede podiumplaats behaald.  We strandden op een mooie tweede plaats en bewijzen dat we ook hier voorsprong kunnen nemen op onze concurrenten.

Proficiat aan onze snelle mannen!

Wat is Cogeneratie?

Wat is cogeneratie? Het is het produceren van warmte en elektriciteit op hetzelfde moment. Het is een zeer duurzaam proces, omdat de warmte die vrijkomt bij een productieproces gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit. In het Engels spreken we ook wel over cogeneration of de afkorting CHP, wat staat voor combined heat and power. Daarnaast bestaat er ook CCHP, dat staat voor combined cooling, heat and power. Veel mensen in België kennen de term warmtekrachtkoppeling beter, dat eigenlijk gelijk staat aan cogeneratie.

 

HVAC installatie

HVAC installatie laten plaatsen? Als HVAC Specialist hebben we voor u de enige basisinfo over wat een hvac installatie is en hoe deze te werk gaat. Wat is de afkorting hvac en waarom wordt dit zo genoemd? Wat is de betekenis HVAC en is uw ruimte geschikt voor een ventilatie systeem? Neem ook gerust contact op met HVAC specialist Callens&EMK zodat we samen kunnen bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

PED richtlijn – Wat houdt het in?

Sinds 2002 is er de zogenaamde PED richtlijn in het leven geroepen, de Pressure Equipment Directive. Deze richtlijn gaat specifiek over drukapparatuur en moet de veiligheid van installaties en producten waarborgen. Wanneer deze een overdruk hebben van meer dan 0,5 bar, moet er voldaan worden aan de CE-richtlijn drukapparatuur.

Voor bvb piping werkzaamheden, ontgassers voor stoom of thermische olie, stoomaccumulatoren, expansievaten, ketelaanpassingen... volgt Callens&EMK steeds nauwgezet de voorschriften uit deze PED-richtlijn.

PED en CE-markering

Drukapparatuur dat door fabrikanten wordt geleverd, moet over het algemeen voorzien zijn van een CE-markering. Een CE certificaat geeft aan dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). CE staat daarom ook voor Conformité Européenne, wat eigenlijk betekent overeenstemming met de Europese wetgeving. Wanneer onze piping oplossingen of industriële leidingen voldoen aan de PED richtlijnen, worden zij dus voorzien van deze CE-markering.

Callens&EMK en de PED richtlijn

Callens&EMK werkt volgens de PED-richtlijnen: onze lassers zijn gekwalificeerd en hun werk wordt op regelmatige basis gecontroleerd door een erkend keuringsorganisme. Callens&EMK heeft ook alle kennis in huis om het hele PED-dossier van een samenstel te kunnen opmaken en een CE-attest te kunnen overhandigen.

 

Hernieuwing VCA**

Het VCA**-attest werd recent na een 3-daagse hercertificatie-audit verlengd voor 3 jaar.

Een mooie erkenning voor de inspanningen van alle Callens & EMK-ers.  We zijn trots dat ons veiligheidsbeleid professioneel en vernieuwend wordt toegepast.

We gaan resoluut verder op de ingeslagen weg.

Veiligheid krijgt bij ons prioriteit!

Beurs slimme handen | Callens & EMK

 

Doe-beurs 'slimme handen'

Onze organisatie nam op donderdag 24 oktober deel aan een actieve doe-beurs voor 11- tot 14-jarigen.  De 4de editie van deze beurs werd opnieuw georganiseerd door Stad Waregem.  Op deze beurs konden de leerlingen van de 3de graad lager onderwijs en de 1ste graad middelbaar onderwijs actief kennismaken met onze sector en techniek in de ruime zin van het woord.

De leerlingen kregen de kans om zich uit te leven op een 5-tal deelstanden om zo spelenderwijs kennis te maken met de technische aspecten van het Callens & EMK-leven.

Slimme handen worden hopelijk later 'Callens & EMK'-handen...

 

Training Frans - BLCC | Callens & EMK

 

Getuigenis opleiding Frans - nieuwsbrief BLCC - oktober 2013

Een tiental medewerkers van Callens & EMK volgen dit jaar een opleiding Frans op maat.  Ook de HR-manager van dit vooruitstrevend familiebedrijf, Tommie Duyvejonck, nam deel aan de cursus.  We legden even ons oor te luister...

Waarom schreef u zich in voor deze cursus Frans?  Had u specifieke noden?
Sinds 2011 organiseer ik jaarlijks een aantal trajecten 'blended training Frans' om het taalniveau van onze medewerkers naar een hoger niveau te brengen.  Deze vraag vloeide meestal voort uit onze jaarlijkse functioneringsgesprekken.  Het aanbod werd vervolgens opengesteld naar ieder personeelslid waardoor we meerdere praktijkgerichte trajecten opstartten. In totaal volgden ongeveer 25 medewerkers de taalopleiding via BLCC. 
Mijn deelname is opgebouwd vanuit 2 doelstellingen.  In eerste instantie ben ik de cursus gestart met de bedoeling om enerzijds thema's op te frissen en anderzijds om concrete technieken en diverse zinsbouwen te kunnen toepassen in de dagdagelijkse job.  Ten tweede wou ik de positieve reacties van mijn collega's ook eens effectief beleven om aldus een nog beter maattraject te kunnen aanbieden.

Wat vond u van de aanpak van de trainer?
De trainer werkt op een zeer leuke en ongedwongen manier.  Er worden praktijkgerichte thema's uitgewerkt met ruimte voor eigen inbreng.  Alle thema's zijn zeer herkenbaar en kunnen door iedereen worden toegepast, ongeacht de functie en/of frequentie van het spreken en/of schrijven.
Een absolute sterkte van de trainer van BLCC is voor mij de stijl van corrigeren.  Onder het motto 'fouten maken mag' laat hij je nadenken en anticiperen om soortgelijke fouten in de toekomst te vermijden.  Verder zijn de oefeningen, gesprekken en rollenspelen met collega's stimulerend om in conversatie te gaan met je collega's.  Je leert je collega's ook echt op een andere manier kennen.

Welke taaltips, die u meekreeg tijdens de cursus, past u nog dagelijks toe in uw professioneel leven?
Ik tracht steeds zoveel mogelijk tips mbt zinsbouw en grammatica te hanteren.  Ik merk dat ik bepaalde 'mémophrases' echt door en door begin te kennen en deze ook op een natuurlijke manier kan en durf te gebruiken in een conversatie.  We krijgen echt de tip om zinnen te oefenen en vooral durven te gebruiken.  Voor mij vormt de opleiding Frans een perfecte houvast om professioneel te kunnen communiceren in de Franse taal.

À vous la parole!
Tommie Duyvejonck 

Bedrijvensportdag | Callens & EMK

 

Callens & EMK verovert 1ste en 11de plaats op bedrijvensportdag JCI Harelbeke

Voor de 17de keer werd op zaterdag 02/06/2012 de bedrijvensportdag in/en rond Harelbeke georganiseerd. 

41 teams van 4 personen streden in een dag vol amusement en afwisseling voor een leuke plaats op de ranking.  Na 16 verschillende proeven opgebouwd rond inzicht, teamspirit, behendigheid en uithouding werd de dag afgesloten met een 11de plaats en een onverwachte overwinning voor onze 2 teams.

Na een aantal podiumplaatsen en top-10 plaatsen in het verleden zijn we trots op de prestaties van onze beide teams.  Het team van CallensVyncke eindigde op een 31ste plaats.  Maar 1 belangrijke levensles stond centraal:  Plezier...  Daar draait het om!

Proficiat aan allle deelnemers.

Bedankt aan JCI voor een puike organisatie.  Tot volgend jaar!

Reportage Callens&Emk en Vyncke

 

"Het geheel is meer dan de delen"

"Big enough to cope, small enough to care"

Joint venture CallensVyncke verenigt twee familiebedrijven en haalt groot project bij AB Inbev binnen. Artikel verschenen in Ondernemers van Kamer van Koophandel.

Download dit artikel.

Joint-Venture VYNCKE & CALLENS & EMK haalt eerste opdracht binnen

AB Inbev in Leuven laat een gas-WKK bouwen. De bestelling voor de constructie werd toegewezen aan Callensvyncke, een gloednieuwe joint venture van twee energiebedrijven: Vyncke in Harelbeke en Callens & EMK in Waregem.

De WKK voor AB Inbev moet tegen mei 2011 operationeel zijn, en zal 4,6MW elektriciteit en een thermisch vermogen van 55MW produceren.

In de nieuwe joint venture beschikken beide energiebedrijven elk over de helft van de aandelen.

Meer info: www.callensvyncke.com

Windy Moerman genomineerd voor de JCI-prijs

Windy Moerman, zeven jaar bedrijfsleider van Callens & EMK, is door JCI genomineerd voor de prijs van Jonge Ondernemer in Vlaanderen.

Voor Windy is de nominatie van JCI vooral een pluim op de hoed van alle medewerkers van Callens & EMK.

"Een plaats in de top vijf zou mooi zijn", weet Windy.

Stagiairs bouwen demo-stoominstallatie

 

"Stagiairs bouwen demo-installatie voor de verdere vorming van interne medewerkers en klanten"

"Big enough to cope, small enough to care"

Callens & EMK is in België een van de grootste engineering-, installatie en servicebedrijven in de warmte- en luchttechniekbranche. Wij ontwerpen, verkopen, verhuren, installeren en onderhouden stoom- en technische olieketels, industriële buisleidings- en verwarmingssystemen alsook installaties met luchttechnieken, energierecuperatiesystemen en WKK's.
Recent werd binnen Callens & EMK een volledige stage-en eindwerkopdracht rond een demo-stoominstallatie succesvol afgewerkt. De uitwerking van dit project verklaart nogmaals heel sterk de bedrijfsslogan "Big enough to cope, small enough to care". We zijn namelijk sterk en groot genoeg om uitdagende projecten te doen slagen maar tevens klein genoeg om de mens achter de installaties voldoende naar voor te schuiven.

Met bijna 150 enthousiaste medewerkers en meer dan 7500 klanten uit diverse sectoren, realiseren we een jaarlijkse omzet van ongeveer 25 miljoen euro.

"Demo-stoominstallatie als stage-en eindwerkopdracht"

Simon Vandemoortele en Jelle Feys, beiden laatstejaarsstudent bachelor elektromechanica optie klimatisatie aan het VHTI te Kortrijk, stelden zich in september 2010 kandidaat om hun stage- en eindwerkperiode bij Callens & EMK af te werken.

Hun opdracht bestond uit de volledige studie, coördinatie en opbouw van een volledige demo-stoominstallatie voor de verdere, professionele opleiding van het technisch personeel en de industriële klanten. Naast de opstelling van de stoomketel met de diverse bijkomende componenten werden 2 verschillende branders met 2 verschillende sturingen voorzien.

Aan de hand van deze didactische opstellingen kunnen onze medewerkers en klanten het concept van de installatie en de verschillende specificaties van de sturingen evalueren, instellen alsook fouten zoeken en diagnoses stellen.

"Training en ontwikkeling"

Dit eindwerk werd door de school en de juryleden voorgedragen tot het beste eindwerk 2010-2011 in de richting elektromechanica, optie klimatisering. Vanuit Callens & EMK zijn we trots op deze realisatie en willen we in de toekomst deze proefstand verder gebruiken in het kader van training en ontwikkeling van onze technische medewerkers en klanten.

We wensen tevens Simon en Jelle te bedanken voor hun flexibele ingesteldheid, enthousiasme en actieve bijdrage om dergelijk project tot een goed einde te brengen. We zijn ervan overtuigd dat de uitwerking van dergelijke projecten voor de beide partijen een zeer leerrijke ervaring teweegbracht.

Meer informatie mbt dit artikel kan bekomen worden via de technische en/of commerciële dienst van Callens & EMK.

Nieuwe energiecentrale voor AB Inbev | Callens & EMK

maandag 04 juli 2011 om 12u00
(bron: © Krant van West-Vlaanderen)

In de Stella Artois-brouwerij van AB Inbev in Leuven is een gloednieuwe gas-warmtekrachtkoppelingscentrale in gebruik genomen. Achter het project zitten twee West-Vlaamse energiebedrijven: Vyncke uit Harelbeke en Callens & EMK uit Waregem.

Het gaat om een investering van ruim 11 miljoen euro. De centrale zal 60 tot 70 procent van de totale elektriciteit leveren die in de brouwerij nodig is, en dekt de volledige stoomproductie. Na een studie bleek een warmtekrachtkoppelingcentrale op basis van gas rendabeler dan een variant op biomassa. De huidige elektriciteitscentrale van de Stella Artois-brouwerij in Leuven was 40 jaar oud en aan vervanging toe.

Goedefroo+goedefroo architecten wint met kantoren Callens & EMK

 

De IPB Challenge 2010 is een architectuurwedstrijd waar innovatieve, grensverleggende en duurzame industriële of logistieke gebouwen de erkenning krijgen die ze verdienen. Deze prijs werd uitgereikt op de vakbeurs easyFairs Industrie & Projectbouw op 24 november 2010 in Antwerpen.

De E17 vormde een belangrijk ontwerpgegeven. Het roept begrippen als beweging, snelheid, lawaai op maar het doet ons tevens nadenken hoe we omgaan met de beeldvormende kracht die een gebouw kan meegeven aan een bedrijf. Het was een uitdaging om een toch wel statisch gegeven als een gebouw de confrontatie te laten aangaan met de beweging van het voorbijrazend verkeer. Of hoe een gebouw aan die beweging kan deelnemen. Wat is de houding van een gebouw t.o.v. het lawaai dat het verkeer produceert? Wat is haar standpunt t.o.v. de schaal van de plek? Hoe anoniem is de gebruiker en de passant t.o.v. elkaar? Neem je als gebruiker van het gebouw deel aan de rat race op de autosnelweg of moet je het laten passeren? Dit gebouw neemt een houding aan van bescherming, beslotenheid en intimiteit.

De roestvrij stalen huid van het gebouw opent als het ware zijn kieuwen waar nodig om 'zuurstof' te geven aan zijn gebruikers.

Hierdoor wijzigt de aanblik van het gebouw van op de snelweg voortdurend naarmate men voorbijrijdt.
Het gebouw is een voorbeeld van duurzame architectuur. Technieken en architectuur vormen een symbiose en zorgen voor een optimaal comfort qua licht, temperatuur, akoestiek en multifunctionaliteit.
De footprint van de industriële hallen en kantoren werd geminimaliseerd door een optimalisatie van het productie en functie-organigram. Op die manier werd minstens 20% minder oppervlakte bebouwd dan oorspronkelijk voorzien.

Contacteer Callens & EMK