Menu
T +32 (0)56 72 08 46dienst-na-verkoop - 24/24 en 7/7

Technisch Nieuws | Callens & EMK

Gasconversie

De gasconversie van G25 naar G20 start vanaf 2018 en duurt tot 2029. In die periode schakelen de distributienetbeheerders alle particulieren en bedrijven per gemeente over van laagcalorisch aardgas naar hoogcalorisch. Het gaat specifiek over gebruikers in Brussel en een aantal gemeenten in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen.

 

Deze aanpassing heeft de grootste gevolgen voor atmosferische ketels met het type I2E(S) en soms I2E(R).

Elke brander dient na de conversie terug afgeregeld te worden. Het verschil in calorische waarde is echter relatief klein, waardoor voor geblazen branders deze aanpassing weinig invloed zal hebben op de verbranding en de periode tot het volgende jaarlijkse onderhoud overbrugd kan worden zonder tussentijdse interventie.

 

Atmosferische toestellen ouder dan 1978 kunnen in geen geval voldoen aan de norm op G20. Voor andere atmosferische toestellen (gasstralers, warme lucht-blazers, kookfornuizen,…) moet van elk toestel afzonderlijk de compatibiliteit gecontroleerd worden.

 

Voor bijkomende informatie of gerichte vragen staan de bevoegde Callens & EMK-technici graag tot uw dienst.

Industriële piping

De uitspraak "Het is maar een buis" doet de discipline "industriële piping" zwaar oneer aan. "Iedereen kan leidingen leggen" is helaas evenzeer een wijdverspreid misverstand.

Piping, elke buis is uniek

Bij Callens&EMK zijn we ons bewust dat elk stuk geplaatste industriële buisleiding specifieke eisen stelt. Er zijn talloze omstandigheden waar de industriële installateur van piping rekening mee dient te houden:

 • Medium (stoom, thermische olie, condensaat, water, perslucht,...)
 • Omgeving (productie, pijpenbrug, binnen, buiten, technische zolder,...)
 • Bereikbaarheid, invloed van nabijgelegen leidingen of machines
 • Ondersteuningen (vaste punten, glijsteunen,) en overbrenging krachten op structuren of gebouwen
 • Thermische uitzettingen en opvang ervan (compensatoren, flexibels, lieren,...)
 • Thermische energieverliezen, isolatie
 • Materiaal (zwart of gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, kunststof,...)
 • Ontwerpgegevens: druk temperatuur, wanddiktes
 • Keuringen / wetgeving: PED 2014/68/EU, gaswet
 • Drukverliezen
 • Oordeelkundige trajectbepaling
 • ...

Industriële verwarming voor uw proces of bedrijfsgebouwen

Industriële verwarming kan op verschillende manieren worden gerealiseerd.

Procesverwarming

Elk proces is uniek en heeft zijn eigen noden naar industriële verwarming toe. Callens&EMK zoekt samen met u naar de beste oplossing en heeft hiervoor een brede waaier aan oplossingen ter beschikking, die steeds door onze eigen werknemers kunnen worden ontworpen, berekend, geïnstalleerd, opgestart en onderhouden:

Wat is Cogeneratie?

Wat is cogeneratie? Het is het produceren van warmte en elektriciteit op hetzelfde moment. Het is een zeer duurzaam proces, omdat de warmte die vrijkomt bij een productieproces gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit. In het Engels spreken we ook wel over cogeneration of de afkorting CHP, wat staat voor combined heat and power. Daarnaast bestaat er ook CCHP, dat staat voor combined cooling, heat and power. Veel mensen in België kennen de term warmtekrachtkoppeling beter, dat eigenlijk gelijk staat aan cogeneratie.

 

HVAC installatie

HVAC installatie laten plaatsen? Als HVAC Specialist hebben we voor u de enige basisinfo over wat een hvac installatie is en hoe deze te werk gaat. Wat is de afkorting hvac en waarom wordt dit zo genoemd? Wat is de betekenis HVAC en is uw ruimte geschikt voor een ventilatie systeem? Neem ook gerust contact op met HVAC specialist Callens&EMK zodat we samen kunnen bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

PED richtlijn – Wat houdt het in?

Sinds 2002 is er de zogenaamde PED richtlijn in het leven geroepen, de Pressure Equipment Directive. Deze richtlijn gaat specifiek over drukapparatuur en moet de veiligheid van installaties en producten waarborgen. Wanneer deze een overdruk hebben van meer dan 0,5 bar, moet er voldaan worden aan de CE-richtlijn drukapparatuur.

Voor bvb piping werkzaamheden, ontgassers voor stoom of thermische olie, stoomaccumulatoren, expansievaten, ketelaanpassingen... volgt Callens&EMK steeds nauwgezet de voorschriften uit deze PED-richtlijn.

PED en CE-markering

Drukapparatuur dat door fabrikanten wordt geleverd, moet over het algemeen voorzien zijn van een CE-markering. Een CE certificaat geeft aan dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). CE staat daarom ook voor Conformité Européenne, wat eigenlijk betekent overeenstemming met de Europese wetgeving. Wanneer onze piping oplossingen of industriële leidingen voldoen aan de PED richtlijnen, worden zij dus voorzien van deze CE-markering.

Callens&EMK en de PED richtlijn

Callens&EMK werkt volgens de PED-richtlijnen: onze lassers zijn gekwalificeerd en hun werk wordt op regelmatige basis gecontroleerd door een erkend keuringsorganisme. Callens&EMK heeft ook alle kennis in huis om het hele PED-dossier van een samenstel te kunnen opmaken en een CE-attest te kunnen overhandigen.

 

Hernieuwing VCA**

Het VCA**-attest werd recent na een 3-daagse hercertificatie-audit verlengd voor 3 jaar.

Een mooie erkenning voor de inspanningen van alle Callens & EMK-ers.  We zijn trots dat ons veiligheidsbeleid professioneel en vernieuwend wordt toegepast.

We gaan resoluut verder op de ingeslagen weg.

Veiligheid krijgt bij ons prioriteit!

Contacteer Callens & EMK